Randevu Telefon : 0328 813 50 10
Osmaniye Özel İbn-i Sina Hastanesi

Laboratuarlar

Hastanemiz laboratuarında mikro biyolojik biyokimya ve hematolojik testler yapılmaktadır. Miro biyolojide direkt mikroskobik incelemeler, bakteri kültür testi antibiyotik duyarlılık testleri, antibiyotik dirençlerini gösteren testler, hepatit, AİDS (HİV) testleri, çeşitli serolojik testler (salmonella, brucella) v.s gibi çok çeşitli testler yapılmaktadır.

 

Alanin Aminotransferaz (ALT) (SGPT)
(UIBC)
1,4 DELTA ANDROSTENEDÝON
1,4-delta androstenedion
11-Deoksikortizol
11-Deoksikortizol
17 OH PROGESTERON
17- hidroksiprogesteron
2,3-difosfogliserik asit
3-alfa Androstenedion glukuronid
5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol
5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA)
5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA) İdrar(24saat) Panel
5' Nükleotidaz
6-Keto prostaglandin F1
7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
Abortus, indüklenmiş (tıbbi tahliye)
ACA IgG Antikoru
ACA IgM Antikoru
aCPT (CARD test)
ACTH
ACTH EDTALI HEMOGRAM
Active Renin
Açilkarnitin Profili
Adacık antikoru(ica,islet cell antikor)
Adacık Hücre Antikoru
Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
Adenovirus Antijeni
Adenovirus antijeni (dfa)
Adenozin nükleotid fosforilaz
ADH
Aerotolerans test
AFP (Alfa-Fetoprotein)
Ağız mukozası/gingiva biyopsi
Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) -MEFV
(~12 Mutasyon)
Albumın
Albumin, Türbidimetrik
Aldolaz
Aldolaz
Aldosteron
Alfa -1 glukoprotein
Alfa- atrial natriüretik peptit (ANP)
Alfa- feto protein (AFP)
Alfa- fukozidaz
Alfa- hCG
Alfa- subunit
Alfa-1 antitiripsin
Alfa-1 Antitripsin
Alfa-1 mikroglobulin
Alfa-2 antiplazmin
Alfa-2 antiplazmin - plazmin komplex
Alfa-2 Makroglobulin
Alfa-2 makroglobulin
Alkalen Fosfataz (ALP)
Alkalen fosfataz (ALP)
Alkalen Fosfataz İzoenzimleri
Alkalen fosfataz izoenzimleri
Alkalen Fosfataz Kemik İzoenzimi (BAP) Ostaz
ALT
Alüminyum
AMA-M2 Antikoru (Anti-M2)
Amilaz (Alfa-Amilaz)
Amilaz (Serum)
Amilaz (serum)
Amino asit (florometrik) herbiri
Amino asit (serumda)
Amonyak
Amonyak
Amyloid A,(SAA)
AMÝLOÝDA(SSA)
ANCA (Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor)
Androstenedion
Anormal hemoglobin taraması
Antıkor tanımlanması ve taraması
Anti - ENA Profili
Anti asetilkolin reseptör antikoru
Anti beta-2 glikoprotein 1 iga
Anti beta-2 glikoprotein 1 igg

 

Anti beta-2 glikoprotein 1 igm
Anti CMV IgG
Anti CMV IgM
Anti cmv igg (elisa)
Anti CMV lgM (ELISA)
Anti DNA
Anti DNAse B
Anti ds dna
Anti düz kas antikoru (asma)
Anti endomisyum antikor
Anti fosfatidilserin iga
Anti fosfatidilserin igg
Anti fosfatidilserin igm
Anti fosfolipid igm
Anti Fosfolipit IgG Antikoru
Anti Fosfolipit IgM Antikoru
Anti gliadin ıga
Anti gliadin ıgg
Anti glomerul bazal membran
Anti HAV IgG (ELISA)
Anti hav ıgg (mikropartikül immün assay-meıa veya benzeri)
Anti HAV IgM
Anti Hbc IgG
Anti HBc IgM
Anti hbc igg (elisa)
Anti hbc igm
Anti HBe
Anti Hbe (ELISA)
Anti HBs
Anti HCV
Anti hcv (mikropartikül immün assay-meia veya benzeri)
Anti HDV (Hepatit D antikoru)
Anti HDV Delta antikoru
Anti hepatit e (hev)
Anti HEV, IgG Antikoru
Anti HEV, IgM Antikoru
Anti HIV
Anti hiv core
Anti jo-1
Anti kardiyolipin ıgg
Anti kardiyolipin ıgm
Anti mikrozomal antikor
Anti milenyum hormon (AMH)
Anti mitokondrial antikor (ama)
Anti nükleer antikor (ana)
Anti pariyetal antikor (APA)
Anti ribozomal p protein
Anti rubella IgG
Anti rubella IgM
Anti rubella igm (elisa)
Anti scl 70
Anti sentromer (ifa)
Anti skin antikor
Anti sm d1
Anti Sperm Antikor
Anti Thrombin 3 Aktivitesi
Anti tiroglobulin antikor
Anti toxoplazma IgG
Anti toxoplazma IgM
Anti toxoplazma iga
Anti toxoplazma igg (elisa)
Anti toxoplazma igm (elisa)
Anti tpo
Anti trombin 3 antijeni
Anti- hiv
Anti- Sentromer Antikoru
Anti-Asetilkolin Reseptör Antikoru
Anti-Bazal Membran Antikoru, Glomerüler
Anti-Beta-2 Glikoprotein I IgA Antikoru
Anti-Beta-2 Glikoprotein I IgG Antikoru
Anti-Beta-2 Glikoprotein I IgM Antikoru
Anti-CCP (Anti-Cyclic Citrullinated Peptide)
Anti-dsDNA (Anti-Çift Sarmal DNA Antikoru)
Anti-ENA Sm-Antijen
Anti-ENA snRNP-C
Anti-ENA SS-A (Ro)
Anti-ENA SS-B (La)
Anti-ena(ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşi antikor)
Anti-GAD Antikoru
Anti-gad antikoru
Anti-Gliadin (GAF-3X) IgA Antikoru
Anti-Gliadin (GAF-3X) IgG Antikoru
Anti-HAV IgM
Anti-hav igm
Anti-HAV, total
Anti-HBc IgM
Anti-HBc, total
Anti-Hbe
Anti-HBs
Anti-hbs (elisa)
Anti-HCV (doğrulama dahil)
Anti-HCV (3rd generation)
Anti-HCV (Doğrulama Testi)
Anti-hemofilik globulin
Anti-HIV (1&2) Antikor
Anti-Histonlar
Anti-İnsülin Antikoru (AIA)
Anti-Jo 1
Anti-jo1 (immunoblotting)
Anti-Liver Kidney Microsomal 1 Antikor
Anti-Müllerian Hormon (AMH)
Anti-Oksidan Kapasite, total
Anti-Paryetal Hücre Antikoru (Anti-PCA)
Anti-Scl 70
Anti-scl 70 (immunoblotting)
Anti-Sm (İmmunoblotting)
Anti-sm/rnp (immunoblotting)
Anti-Sperm Antikoru (ASA)
Anti-Sperm Antikoru(ASA) (Sperm )
Anti-ssa (immunoblotting)

 

Anti-ssb (immunoblotting)
Anti-Tiroglobulin Antikoru (Anti-Tg)
Anti-Tiroid Peroksidaz Antikoru (Anti-TPO)
Anti-TSH Reseptör Antikoru (TRAK)
Antibiyogram
Antibiyotik duyarlılık testi
Antidiüretik Hormon (ADH)
Antifosfolipid antikor
Antifungal duyarlılık (E test) herbiri
Antifungal duyarlılık testi (Herbiri)
Antituberküloz duyarlılık (E test) herbiri
ANTÝ ASETÝL KOLÝN RESPEKTÖR ANTÝKOR
ANTÝ LYMN IGG
ANTÝ LYMN IGM
ANTÝ LYMN DNA
ANTÝ LYMN IGG KONFÝGÜRASYON
ANTÝ LYMN IGM KONFÝGÜRASYON
ANTÝ MUSK
ANTÝ NÜKLEER ANTÝKOR
ANTÝDÝÜRETÝK HORMON (ADH)
Apendiks, insidental dışında
Apolipoprotein B (Apo B)
Apolipoprotein A1 (Apo A1)
Apolipoprotein- a
Apolipoprotein- b
Apse materyali
aPTT
aPTT
APTT (CARD Test)
APTT-LA
Aril sülfataz A
Arsenik
Asetaminofen
Asetilkolin Esteraz (AChE)
Asit esteraz
Asit fosfataz
Asit Fosfataz (ACP)
Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
ASO (türbidimetrik)
ASO (Anti-Streptolizin O)
ASO (Lateks aglutinasyon)
ASO (nefelometrik)
Aspartat Aminotransferaz (AST) (SGOT)
Aspergillus (Galaktomannan) Antijeni
AST
b. Çocuk Gıda Alerjen Paneli
Bakır
Bakır (dokuda)
Bakır (serum ve vücut sıvılarında)
Bakteri Tanımlanması
Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem )
Bakteri tanımlanması (yarı otomatik)
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem )
Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (yarı otomatik)
Bakteri Tiplendirmesi ve Antibiyogram
Balgam Kültürü
Bartholin bezi kisti
Bebek (1) kan grubu tayini
Bebek(B2) kangrubu tayini
Bence-jones proteini
Bence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif ZincirleriBence-Jones Proteini, kantitatif
? Kappa Hafif Zincirleri
Beta hcg
Beta hidroksi bütirik asit
Beta-2 mikroglobulin
Beta-hCG (Human Chorionic Gonadotropin)
Beta-tromboglobulin
Beyaz küre sayımı
BH 4 yükleme testi
Bikarbonat (HCO3), venöz
Bilirubin (Direkt) (Serum)
Bilirubin (İndirekt) (Serum)
Bilirubin (total,direkt)
BİLİRUBİN (TOTAL)
Bilirubin (Total) (Serum)
Bilirubin, direkt
Bilirubin, total

 

Uzm. Dr. Alptekin Keçebaş

Laboratuvar Sorumlu Hekimi

Osmaniye Özel İbn-i Sina Hastanesi 2017(C) Tüm Hakları Saklıdır.

İletişim Bilgileri

Adres: Musa Şahin Bulvarı.No:2  MERKEZ / OSMANİYE

Telefon: 0(328) 813 50 10

Telefon : 0 (328) 812 50 10

Fax: +90(328) 812 45 81

E-Posta: info@ibnisinahastanesi.com.tr