Randevu Telefon : 0328 813 50 10
Osmaniye Özel İbn-i Sina Hastanesi

Göğüs Hastalıkları

GÖGÜS POLİKLİNİĞİ
Kliniğimizde yapılan işlemler
 
-Solunum Fonksiyon Testi
 
-Allerji Testleri
 
-Bronkoskopi (Akciğer Endoskopisi)
 
-Plevral (Akciğer zarı) Biyopsiler
 
-Sigara Bırakma Tedavisi

SOLUNUM FONSİYON TESTLERİ
Solunum fonksiyon testleri spirometre denilen cihazlarla yapılan , akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan , göğüs hastalıkları uzmanlarının en sık başvurduğu tanı yöntemidir. Yani bu test ile, bir solukta akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve ardından bu havanın güçlü bir şekilde dışarıya verilmesi sırasındaki hava akım hızı ölçülebilir.

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

 1. Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde
 2. Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
 3. Bilinen Astım ve KOAH hastalarının takibinde, tedavilerinin düzenlenmesinde,
 4. Akciğer hastalığı gelişmesi riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Anne - babasında astım olan, ara sıra gıcık tarzı öksürük gibi çok belirgin olmayan şikayetler tanımlayan, astım açısından genetik riski yüksek kişiler; sigara içenler, maden ocağı çalışanları)
 5. Genel anestezi alacak solunum veya alerji problemi olan hastalarda, ameliyat öncesi değerlendirme ve gerekli tedbirleri almak için
 6. Doğumsal ya da sonrada oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.

ALLERJİ TESTLERİ

Allerjik deri testi(prick) ve allerjik kan testleri(spesifik IgE) hastanemizde yapılmaktadır. Allerji düşündüren şikayetleri olan hastalardaallerjik reaksiyonun tanısı için kullanılan en hassas testlerdir.

Allerji Testleri Hangi Durumlarda Yapılır

 1. Allerjik rinit (Allerjik nezle, Saman Nezlesi) Hapşırık, burun akması ya da tıkanıklığı, burun kaşıntısı
 2. Allerjik astım - Gıcık tarzı öksürük, nefes darlığı, hırıltı, hışıltı
 3. Allerjik konjuktivit - Gözlerde kaşıntı, kızarıklık
 4. Ürtiker ( Kurdeşen ) , Atopik dermatit - Ciltte kaşıntı , kızarıklık, kabarma

BRONKOSKOPİ

Akciğerlerin, bronş ağacının görüntülenmesine yönelik işleme BRONKOSKOPİ bunun için kullanılan cihaza da BRONKOSKOP adı verilir. Yani bronkoskopi işlemi havayollarının (bronş ağacının) içerden görüntülenmesidir. Bu işlem sırasında bronş ağacının yapısı incelenir ve başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tanısı konulabilir.

Bronkoskopi Yapılması Gereken Hastalar
Tanı Amacıyla

 • Kanlı balgam çıkaran hastalar
 • Akciğer grafisinde normaldışı bir görünüm saptanıp, diğer yöntemlerle tanı konamamış hastalar
 • Akciğer grafisi veya tomografisinde akciğer kanseri şüphesi olan hastalar
 • Her türlü tetkik yapılıp(alerji, reflu,sinuzit vs. ) nedeni bulunamamış uzayan öksürük yakınması olan hastalarda
 • Akciğer absesi
 • Diyafragma felci
 • Trakeobronşial ağacın kimyasal ve termal yanıkları
 • Balgamda habis hücre görülmesi
 • Akciğer kanseri takibi
 • Nefes alıp verme sırasında belirli bir akciğer alanında hışıltılı solunum duyulan ve bunu açıklayacak başka bir neden saptanamayan hastalarda, tanısal bronkoskopi yapılmalıdır.

Tedavi Amacıyla

 • Bronşlarda aşırı ve yoğun kıvamlı sekresyon birikiminin yol açtığı atelektazilerin(sönmüş akciğer) varlığında bu durumun düzeltilmesi amacıyla sekresyonu temizlemekte,
 • Havayollarına kaçan yabancı cisimlerin çıkarılması amacıyla,
 • Nefes borusu ve bronş içinde tıkanmaya yol açan tümörlerde tümörü küçülterek havayolunu açmaya yönelik girişimsel bronkoskopi uygulamaları(Lazer, argon, plazma, koter,elektrokoter,cryokoter, Brakiterapi, Kriyoterapi)
 • Abse drenajı
 • Kanamaların durdurulması
 • Pulmoner alveoler proteinozis tedavisinde


Tedavi amaçlı bronkoskopi uygulanır.

Uzm. Dr. Fatma EROĞLU

Gögüs Hastalıkları Uzmanı

Osmaniye Özel İbn-i Sina Hastanesi 2017(C) Tüm Hakları Saklıdır.

İletişim Bilgileri

Adres: Musa Şahin Bulvarı.No:2  MERKEZ / OSMANİYE

Telefon: 0(328) 813 50 10

Telefon : 0 (328) 812 50 10

Fax: +90(328) 812 45 81

E-Posta: info@ibnisinahastanesi.com.tr